Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry.

Kansalliset Maahanmuuttajat KAMUT ry. on vuonna 1982 perustettu yhdistys, jonka tärkeimpänä toimintaperiaatteena on suvaitsevaisuus. Kamut on Kansallisen Kokoomuksen läheisjärjestö, jonka aatteisiin ja arvoihin myös Kamujen toiminta perustuu.

Kamut tekee runsaasti erilaisten yhteistyötä monien järjestöjen kanssa, monenlaisten yhteisten asioiden ajamiseksi.

 

Lisätietoa Kamuista: www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi


Kamujen ideana on olla kansainvälinen Suomessa, "olla kamu kaikille Suomessa asuville."
 

Ihanteeni on...


Suomi muuttuu jatkuvasti ikä- ja väestörakenteeltaan, ja Kamujen jäsenenä voit olla avoimesti pohtimassa ja uudistamassa yhä monipuolisemmaksi muuttuvan Suomen tulevaisuutta.

Kamujen keskeisinä ideoina ovat suvaitsevaisuus, yhteiskunnallinen vapaus, vastuu ja demokratia sekä mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus ja välittäminen.

Vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelussa on tärkeää sekä yksilöllisyyden että yritteliäisyyden korostaminen ja yhdistäminen lähiyhteisöjen antamiin voimavaroihin.

Kamu voi siis rakastaa samaan aikaan isänmaataan, äidinkieltään, asuinmaataan - ja kaikkia ympärillään olevia ihmisiä taustoista riippumatta. Kamulaisuus ei ole siis poissulkevaa, vaan samaan aikaan voi olla ylpeä omista juurista ja kulttuurista – sekä myös inhimillisesti monipuolinen ja suvaitsevainen.


...ja mitä todella olen?


Kamujen konkreettisena tavoitteena on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkiä vaikuttamaan kansainvälisemmän Suomen puolesta. Kamuna voit saada yhteyksiä ja kokemusta yhteiskunnan eri tasoilta.

Näissä tehtävissä toimiessaan todellinen Kamu etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin, luottaa ihmisen kykyyn oppia omista virheistään sekä kannustaa toisia ihmisiä heidän vastuullisissa pyrkimyksissään, esimerkiksi politiikassa. Yhteiskunnallinen vapaus on myös välittämistä toisista, myös toisista Kamuista.

Kamujen toiminnassa korostuvat lisäksi itsensä kouluttaminen ja avoin suhtautuminen uusiin olosuhteisiin ja tapahtumiin.

Kamun tuntee jo pitkän matkan päästä hänen tavastaan olla innostava ja optimistinen uusille ideoille. Todellinen Kamu ei koskaan aiheuta inhimillistä vahinkoa tai sano loukkaavaa sanaa tahallaan toiselle Kamulle.

Kaikki mitä sanotaan - ei ole kuitenkaan kaikki. Ihmisten ja kulttuurien välisissä kohtaamisissa korostuu puheen lisäksi sanaton ja kirjoittamattoman viestintä. Yksi hymy voi olla arvokkaampi kuin kymmenen sanaa :)

Olet tervetullut mukaan Kamuksi Kamujen joukkoon toimimaan kansainvälisessä, monikansallisessa ja globaalissa Suomessa!