Yhden vuosikokouksen menettelyyn

23.3.2012

Helsingin Porvarillinen Kulttuuriyhdistys HPKY ry päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan 22.3. luopua kahden sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen syteemistä.

Torstaina 22. maaliskuuta oli 53 yhdistyksen jäsentä kokoontunut Design-museon tiloihin kevätkokouksen merkeissä. Kokouksessa yhdistys päätti siirtyä yhden vuosikokouksen järjestelmään taloudellisista ja käytännön syistä. 

Kokouksessa uusittiin muiltakin osin yhdistyksen sääntöjä; jatkossa kokouskutsu tullaan julkaisemaan sekä näilä yhdistyksen internetisivuilla sekä lähettämään jäsenistölle, joko sähköisesti tai kirjallisesti. Kaikki jäsenet, joille jäsenkirje tulee sähköpostilla tulevat jatkossa saamaan myös kokouskutsun sähköoisenä. Sähköinen jäsenkirje menee jo kolmelle neljästä jäsenestä. 

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen puheenjohtajana toimi Helsingin Kokoomuksen toiminnanjohtaja Janne Pesonen. 

Kokousväki siirtyi kokouksen jälkeen kahvit ja korvapuustit syöneinä opastetulle kierrokselle Design-museossa.