Kansallinen Sivistysliitto

Kansallisen Sivistysliitto (tuttavallisemmin Kansio) on vapaan sivistystyön toimintakenttään kuuluva aikuisoppilaitos, jonka päätehtävänä on järjestää yleissivistävää opintotoimintaa kokoomuslaiselle järjestöväelle. Helsingin Porvarillinen Kulttuuriyhdistys HPKY ry. on Kansion jäsenjärjestö.

100 jäsenjärjestöä

Yhdentoista opintokeskuksen lisäksi muita keskeisiä vapaan sivistystyön työmuotoja ovat kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot ja kesäyliopistot. Opintokeskus Kansiota ylläpitää Kansallinen Sivistysliitto, jossa on yli 100 pääasiassa kokoomuslaista jäsenjärjestöä. Yhteistyö opintokeskuksen taustajärjestöjen kanssa organisoituu pääasiassa päivittäisten kontaktien ja opintokeskuksen johtokunnan/sivistysliiton hallituksen kautta.

Perustehtävänä toiminnan opinnollistaminen

Kansion perustehtävä on jäsenjärjestöjen toiminnan opinnollistaminen eli omaa toimintaansa tutkivan ja kehittävän toimintamallin edistäminen. Tätä pyrkimystä Kansio tukee myöntämällä jäsenjärjestöilleen taloudellista tukea kurssi- ja opintokerhotoimintaan, välittämällä asiantuntijoita erilaisiin koulutustilaisuuksiin, tuottamalla oppimateriaaleja, tukemalla jäsenjärjestöjen sisäisiä kehitysprojekteja ja antamalla apua tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi Kansio tuottaa yksin tai yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa vuosittain laadittavan koulutus- ja tapahtumakalenterin mukaisesti lyhyitä ja pitkiä koulutusohjelmia sekä kulttuuritapahtumia. Kansion oma koulutustoiminta koostuu ennen kaikkea pitkistä, monimuoto-opiskeluun perustuvista valmennusohjelmista mm. järjestöjohdolle ja kunnallisille luottamushenkilöille.

Yhteiskunnallista koulutusta

Koulutustarjonta keskittyy pääasiassa yhteiskunnallisiin asioihin sekä persoonallisuuden kasvuun ja kulttuuriin liittyviin teemoihin. Keskeisiä koulutussisältöjä ovat mm. yhdistystoiminnan ja luottamushenkilötoiminnan kehittäminen, esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen parantaminen, kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan aktivointi sekä tietotekniikkakoulutus.

Yhteystiedot:
http://www.kansio.fi