Suomen Toivo Ajatuspaja

Suomen Toivo -ajatuspajan taustalla on vuonna 1935 perustettu Kansallinen Kulttuurisäätiö. Säätiön tarkoituksena on sääntöjen mukaan "tukea kansallista kulttuuria ja suomalaista yhteiskuntatutkimusta".

Uuden vivahteen säätiön toimintaan toi Matti Vanhasen ykkös- ja kakkoshallituksen toimesta käynnistetty think tank -toiminnan kehittäminen Suomessa. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman linjausten mukaisesti yhteiskunnallista keskustelua on katsottu tarpeelliseksi terävöittää ja moniäänisyyden takaavaa, yhteiskunnallista päätöksentekoa avustavaa tutkimus- ja koulutustoimintaa Suomessa laajentaa. Tähän tarkoitukseen on 2000-luvun puolivälistä lähtien Suomeen perustettu puolueita lähellä olevia ajatuspajoja eli ns. think tank -organisaatioita.

Suomen Toivo -ajatuspaja on siis toiminnallisesti uusi, mutta vanhan säätiön perustalle kehitetty yhteiskunnallisen tutkimuksen tekijä ja keskustelun herättäjä. Oheinen kuvio hahmottaa ajatuspajan perustehtävän kolmitahoiseksi:

Ajatuspaja pyrkii tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoiminnallaan edistämään vastuullisen markkinatalouden vahvistumista Suomessa ja sitä kautta Kokoomuksen asemaa puoluekentässä.

Ajatuspaja on kuitenkin kriittisesti lojaali lähtökohdilleen. Kokoomuksen oma toiminta on ajatuspajan erityisessä arvioinnissa. Ajatuspaja pyrkii muistuttamaan Kokoomusta keskustaoikeistolaisen liikkeen aatteellisista juurista ja tarkastelee päivän politiikan teemoja tulevaisuudenkin perspektiivistä.

Ajatuspaja punoo yhteyksiä ja luo sosiaalista pääomaa Kokoomusta lähellä olevien tutkijoiden, mielipidevaikuttajien ja toimittajien kesken ja välittää verkoston näkemyksiä poliittiseen päätöksentekoon toimien näin välittäjänä tieteen, julkisuuden, hallinnon ja poliittisen päätöksenteon välillä.

Yhteystiedot:
http://www.toivoajatuspaja.fi